Aanbod

Aanbod

De belangrijkste opdrachten van de klinisch psycholoog zijn onder te brengen in drie activiteitsdomeinen:

Therapie

Integratieve psychoterapie is erop gericht om een op maat gemaakte behandeling aan te bieden dat het meest effectief is voor jou als individu met dat probleem en onder die omstandigheden. De psycholoog kijkt samen met jou door jouw persoonlijke bril en onderzoekt met jou de betekenis van je klacht of probleem, totdat je van binnenuit kan zeggen dat je contact ervaart met waar het voor jou precies om gaat. In overleg wordt bepaald welke doelstellingen je met de therapie wil bereiken.

Diagnostiek

Diagnostisch onderzoek gaat na of er aanwijzingen zijn voor een diagnose. Volwassenen die zelf een diagnostisch onderzoek wensen, komen eerst op gesprek om na te gaan of er verder onderzoek wenselijk is en welke onderzoeken er noodzakelijk zijn. Na de testing volgt een eindbespreking en een advies wordt gegeven. De betrokkene krijgt het onderzoeksverslag mee naar huis.

Mogelijke doelstellingen:

  • Intelligentie onderzoek
  • Algemeen neuropsychologisch onderzoek (aandacht, geheugen, planning)
  • Belevingsonderzoek
  • Persoonlijkheidsonderzoek

Preventie

Preventie is het geheel van doelbewuste initiatieven die anticiperen op risicofactoren (= handelen voordat het probleem ontstaat) en ageren wanneer eerste signalen zich ontwikkelen en de problematiek aan het ontstaan is.
Samen stellen we een preventieplan op waar we uitgebreid in kaart brengen welk deze risicofactoren of valkuilen juist zijn, aan welke signalen je deze risicosituaties kan herkennen en hoe je er op een constructieve manier mee kan omgaan.