Betaling

Betaling

We werken volgens courante tarieven voor onze beroepstitel.

Intake (60min): €70
Individuele sessie (45min): €60
Diagnostisch onderzoek: de prijs wordt vooraf besproken, deze is afhankelijk van het soort onderzoek dat men wil laten uitvoeren. De bespreking van de resultaten en het verslag zijn inbegrepen in de afgesproken prijs.

N.B: sommige ziekenfondsen voorzien reeds een tegemoetkoming. Hiervoor kan je best je eigen ziekenfonds raadplegen. Breng het document voor terugbetaling mee naar de sessie.
Onderstaande link geeft alvast een overzicht van de verschillende ziekenfondsen:
http://vlaamspatientenplatform.be/_plugin/ckfinder/userfiles/files/2018%20Overzichtstabel%20terugbetaling%20psychotherapie_def.pdf

Hoeveel sessies zijn er nodig?
Dit is afhankelijk van de problematiek. Mensen met complexere problemen hebben vaak een aantal sessies nodig om tot verandering/verbetering te komen. In het belang van elke cliënt wordt er gewerkt aan een snel, maar ook blijvend veranderingsproces.